Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI, XUẤT NHẬP KHẨU, DOANH NGHIỆP THÉP VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI, bản cập nhật đầu tháng 10/2021

06/10/2021 03:15
TẢI TÀI LIỆU

Nghiên cứu thị trường về ngành thép Việt Nam và thế giới, bản cập nhật mới nhất (5/10/2021) phân tích toàn cảnh thị trường thép từ đầu năm 2021 đến nay và đưa ra các nhận định, dự báo về các xu hướng mới.

Cân đối sản xuất và tiêu thụ cho thấy sản xuất vẫn cao hơn tiêu thụ ở hầu hết các nhóm sản phẩm, trừ thép ống, trong đó mức chênh lệch lớn nhất là ở nhóm hàng thép cán nguội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi nhu cầu thép trong nước tăng trở lại để kịp tiến độ xây dựng các công trình cũng như sản xuất công nghiệp để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, tồn kho có thể sẽ giảm nếu các nhà máy không kịp tăng công suất do khó khăn về nguồn lao động.
Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách, vui lòng đọc kỹ về mức độ cập nhật của số liệu:
+ Số liệu sản xuất, xuất nhập khẩu sơ bộ: Cập nhật đến hết tháng 9/2021.
+ Thông tin thị trường, chính sách, thông tin liên quan…: Cập nhật đến 5/10/2021.
+ Số liệu chi tiết về sản xuất, xuất nhập khẩu, phân phối, cân đối sản xuất- tiêu thụ- tồn kho, thị phần theo chủng loại và theo doanh nghiệp: Cập nhật đến hết tháng 8/2021.
+ Dự báo: tháng 10, quý IV/2021 và đầu năm 2022.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
PHẦN 1. DIỄN BIẾN VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

1. Tình hình chung
2. Sản xuất
2.1. Những diễn biến và xu hướng chính trong sản xuấ
2.2. Phân tích chi tiết về sản xuất một số loại sắt thép chính
2.2.1. Thép xây dựng
2.2.2. Thép cán nóng, thép cán nguội
2.2.3. Tôn mạ kim loại
2.2.4. Thép ống
3. Tiêu thụ và cân đối sản xuất-tiêu thụ thép
3.1. Tiêu thụ thép các loại
3.2. Tình hình tiêu thụ các nhóm thép cụ thể
3.2.1. Thép xây dựng
3.2.2. Thép cán nóng, cán nguội
3.2.3. Thép xây dựng
3.2.4. Thép ống
3.3. Cân đối sản xuất-tiêu thụ thép
4. Nhập khẩu
4.1. Tình hình chung
4.2. Tình hình nhập khẩu theo thị trường cung ứng
4.3. Nhập khẩu các chủng loại thép
4.3.1. Tình hình chung
4.3.2. Nhập khẩu thép cuộn
4.3.3. Nhập khẩu thép tấm
5. Xuất khẩu
5.1. Tình hình chung
5.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu
5.1.2. Tình hình xuất khẩu theo thị trường
5.2. Phân tích chi tiết tình hình xuất khẩu một số loại thép
5.2.1.Thép cuộn
5.2.2. Thép mạ kẽm
6. Doanh nghiệp
6.1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép xây dựng
6.2. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép cán nguội, thép cán nóng
6.3. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tôn mạ và sơn phủ màu
6.4. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép ống
6.5. Các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu
7. Thông tin chính sách, công nghệ liên quan
7.1. Hoa Kỳ thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống lẩn tránh đối với thép tấm không gỉ của Việt Nam
7.2 Bộ Kinh tế Mexico đã nhận đơn của ngành sản xuất trong nước yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Việt Nam
7.3 Bộ Tài chính đang nghiên cứu, rà soát để có mức thuế suất phù hợp đối với mặt hàng phôi thép.
7.4 Thụy Điển đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển phương pháp sản xuất thép hoàn toàn không sử dụng nhiên liệu hóa thạch

PHẦN 2. DỰ BÁO
1. Dự báo thị trường thế giới
1.1. Dự báo chung về thị trường thép thế giới năm 2021 và 2022
1.2. Dự báo theo khu vực địa lý:
1.3. Dự báo theo ngành/lĩnh vực tiêu thụ thép
2. Dự báo thị trường Việt Nam
2.1. Dự báo xu hướng chung:
2.2. Xu hướng giá thép
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách các sản phẩm sắt thép và nhôm đang áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại
(Trường hợp có văn bản mới thay thế bổ sung, Quý doanh nghiệp vui lòng lưu lý kiểm tra và áp dụng quy định mới nhất.) 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản xuất sắt thép thô, thép cán, thép thanh, thép góc của Việt Nam các quý I, II và III năm 2021 
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại thép sản xuất của Việt Nam 8 tháng năm 2021
Biểu đồ 3: Sản lượng sản xuất thép xây dựng
Biểu đồ 4: Sản lượng sản xuất thép cán nguội các tháng năm 2020 và 2021
Biểu đồ 5: Sản lượng sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu từng tháng của năm 2020 và 2021 
Biểu đồ 6: Sản xuất ống thép từng tháng của năm 2020 và 2021
Biểu đồ 7: Cơ cấu chủng loại thép tiêu thụ của Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 8: Cơ cấu chủng loại thép tiêu thụ của Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 9: Lượng tiêu thụ thép xây dựng các tháng năm 2020 và 2021
Biểu đồ 10: Lượng tiêu thụ thép cán nguội các tháng năm 2020 và 2021
Biểu đồ 11: Lượng tiêu thụ thép ống hàng tháng năm 2020 và 2021
Biểu đồ 12:Nhập khẩu sắt thép vào Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng 9/2021 so cùng kỳ năm 2020 và tương quan với các mặt hàng nhập khẩu khác
Biểu đồ 13: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam các tháng năm 2020 và 2021 
Biểu đồ 14: Cơ cấu nhập khẩu thép theo thị trường tháng 8/2021
Biểu đồ 15: Cơ cấu nhập khẩu thép theo thị trường 8T/2021
Biểu đồ 16: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu thép vào Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 17: Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu thép vào Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 18: Lượng của một số mặt hàng thép nhập khẩu chính của Việt Nam từng tháng năm 2020 và năm 2021
Biểu đồ 19: Diễn biến lượng và giá thép cuộn nhập khẩu của Việt Nam từng tháng năm 2020 và 2021 
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép cuộn vào Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 21: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép cuộn vào Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 22: Diễn biến lượng và giá thép tấm nhập khẩu của Việt Nam từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 23: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép tấm vào Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 24: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép tấm vào Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 25: Xuất khẩu sắt thép từ đầu năm đến trung tuần tháng 9/2021 so cùng kỳ năm 2020 và tương quan với xu hướng của các mặt hàng xuất khẩu khác
Biểu đồ 26: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam các tháng năm 2020 và 2021 
Biểu đồ 27: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 28: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 29: Cơ cấu chủng loại thép xuất khẩu của Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 30: Cơ cấu chủng loại thép xuất khẩu của Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 31 : Diễn biến lượng của một số chủng loại thép xuất khẩu chính của Việt Nam năm 2021 
Biểu đồ 32: Diễn biến lượng và giá thép cuộn xuất khẩu của Việt Nam từng tháng năm 2020 và 2021 
Biểu đồ 33: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép cuộn của Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 34: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép cuộn của Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 35: Diễn biến lượng và giá thép mạ kẽm xuất khẩu của Việt Nam
Biểu đồ 36: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép mạ kẽm của Việt Nam tháng 8/2021
Biểu đồ 37: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép mạ kẽm của Việt Nam 8T/2021
Biểu đồ 38: Thị phần của các DN dẫn đầu về sản xuất thép xây dựng lớn trong 8 tháng năm 2021 
Biểu đồ 39: Cơ cấu thị phần về sản xuất thép cán nguội của các DN trong 8 tháng đầu năm 2021 
Biểu đồ 40: Thị phần kinh doanh (tiêu thụ) thép cán nguội của các DN trong 8 tháng năm 2021 
Biểu đồ 41: Thị phần sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu của các DN trong 8 tháng năm 2021 
Biểu đồ 42: Thị phần kinh doanh (tiêu thụ) tôn mạ kim loại và sơn phủ màu lớn của các DN tháng 8 năm 2021
Biểu đồ 43 : Thị phần sản xuất ống thép của các DN trong 8 tháng đầu năm 2021
Biểu đồ 44: Thị phần tiêu thụ (bán) ống thép lớn trong 8 tháng năm 2021

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: 10 quốc gia dẫn đầu về sản lượng thép trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021
Bảng 2: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép tháng  8 năm 2021
Bảng 3: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép trong 8 tháng năm 2021
Bảng 4: Một số thị trường cung cấp thép cho Việt Nam tháng 8 năm 2021
Bảng 5: Một số thị trường cung cấp thép cho Việt Nam trong 8 tháng năm 2021
Bảng 6: Chủng loại thép nhập khẩu trong tháng 8 năm 2021
Bảng 7: Chủng loại thép nhập khẩu trong 8 tháng năm 2021
Bảng 8: Nhập khẩu thép cuộn vào Việt Nam theo thị trường trong tháng 8/2021
Bảng 9: Nhập khẩu thép cuộn vào Việt Nam theo thị trường trong 8 tháng năm 2021
Bảng 10: Tham khảo một số thị trường cung cấp thép tấm cho Việt Nam tháng 8 năm 2021 
Bảng 11: Tham khảo một số thị trường cung cấp thép tấm cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021 
Bảng 12: Tham khảo thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam tháng 8 năm 2021
Bảng 13: Tham khảo thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2021
Bảng 14: Chủng loại thép xuất khẩu trong tháng 8 năm 2021
Bảng 15: Chủng loại thép xuất khẩu trong 8 tháng năm 2021
Bảng 16: Tham khảo sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép (lượng bán) xây dựng của các doanh nghiệp lớn trong tháng 8/2021
Bảng 17: Tham khảo sản lượng sản xuất và kinh doanh thép xây dựng của các doanh nghiệp lớn trong 8 tháng đầu năm 2021
Bảng 18: Tình hình sản xuất và kinh doanh (tiêu) thụ thép cán nguội, cán nóng trong tháng 8 năm 2021 của các doanh nghiệp lớn
Bảng 19: Tình hình sản xuất và kinh doanh (tiêu thụ), tồn kho thép cán nguội, cán nóng của các doanh nghiệp lớn trong 8 tháng năm 2021
Bảng 20: Tình hình sản xuất và tiêu thụ tôn mạ của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tháng 8 năm 2021 
Bảng 21: Tình hình sản xuất và tiêu thụ tôn mạ, tồn kho của các doanh nghiệp tiêu biểu trong 8 tháng đầu năm 2021
Bảng 22: Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép ống của các doanh nghiệp tiêu biểu trong tháng 8/2021 
Bảng 23: Tình hình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho thép ống và thị phần của các doanh nghiệp tiêu biểu trong 8 tháng năm 2021
Bảng 24: Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thép lớn nhất tháng 8 năm 2021
Bảng 25: Top 10 doanh nghiệp nhập khẩu thép lớn nhất tháng 8 năm 2021
Bảng 26:10 quốc gia sử dụng thép nhiều nhất thế giới giai đoạn 2019-2021


ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
 
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 3
Số người truy cập: 1.954.720