Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI THÁNG 8, 8 THÁNG NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

14/09/2022 07:45
ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
 
Những xu hướng mới trên thị trường logistics toàn cầu sẽ được định hình chủ yếu bởi công nghệ, nhưng không thể thiếu những yếu tố như biến đổi khí hậu làm thay đổi lợi thế tự nhiên của một khu vực địa lý, cơ cấu nhân khẩu học. 

Tổng thể chính sách đối ngoại trong đó có chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia trong bối cảnh xung đột địa chính trị có nguy cơ lan rộng. Ví dụ, sự rút đi của hàng loạt doanh nghiệp Phương Tây khỏi thị trường Nga và các tuyến đường liên quan trong khu vực, thay vào đó là các doanh nghiệp của Trung Quốc và châu Á, với những đội tàu nhỏ hình thành để phục vụ các giao dịch không thể duy trì ở quy mô lớn…Các tuyến/làn thương mại đang dịch chuyển, kéo theo những thay đổi về tuyến/làn dịch vụ logistics. 

“Cơn ác mộng” mới của ngành logistics toàn cầu có thể đến từ đâu giữa những ẩn số của thị trường và biến đổi khí hậu? Những chỉ báo sẽ thảo luận dưới đây như sự mở đầu cho quá trình tìm hiểu và thảo luận sâu hơn của chúng ta về vấn đề này. 

Tất cả những thay đổi này cho thấy các doanh nghiệp logistics toàn cầu sẽ còn tiếp tục thích ứng và một trong số đó thậm chí có khả năng điều chỉnh cơ cấu thị trường, với vai trò là những người tiên phong trong quá trình vận động của kinh tế toàn cầu đến điểm cân bằng hơn về…

Tại thị trường Việt Nam: Các biến động lớn trên thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng phức tạp đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực logistics nói riêng. Tuy nhiên, dịch bệnh được kiểm soát tốt so với 2 năm trước, các doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, cộng với độ mở nền kinh tế lớn giúp quy mô sản xuất, xuất nhập khẩu và hoạt động đầu tư gia tăng, nên đến thời điểm này có thể nói Việt Nam nằm trong nhóm những nền kinh tế phục hồi khả quan nhất trên thế giới.

Những điểm sáng trong tháng 8 và tháng 8 tháng đầu năm 2022 phải kể đến…

Thông tin thị trường Logistics Việt Nam và thế giới tháng 8, 8 tháng đầu năm 2022 tập trung cập nhật và phân tích những diễn biến, xu hướng mới nhất trên thị trường; hoạt động vận tải, ga, cảng, cửa khẩu, dịch vụ giao nhận, chuyển phát, kho bãi, bất động sản logistics. Ngoài ra, những thông tin về chuyển động của doanh nghiệp nói chung và dịch vụ logistics nói riêng cũng được cập nhật. 

Cuối cùng, dựa trên những phân tích và dự báo, một số khuyến nghị được đưa ra cho các doanh nghiệp trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước và quốc tế. 


NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
TÓM TẮT 
1. TÌNH HÌNH CHUNG
1.1. Thị trường logistics thế giới 8 tháng năm 2022, dự báo và khuyến nghị
1.1.1. Tổng quan thị trường và các tuyến đường thương mại quốc tế chính trong tháng 8 và 8 tháng năm 2022:
1.1.2. Xu hướng các doanh nghiệp dịch vụ logistics trên thế giới:
1.1.3. Dự báo
1.2. Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam 8 tháng năm 2022 và dự báo
1.2.1. Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong 8 tháng năm 2022:
1.2.2. Dự báo:
1.3. Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)
1.3.1. Tình hình
1.3.2. Dự báo
2. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
2.1. Tình hình chung
2.1.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển
2.1.2. Cơ cấu phương thức vận tải
2.2. Vận tải đường bộ
2.2.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ
2.2.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.3. Vận tải đường sắt
2.3.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt
2.3.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
2.4. Vận tải hàng không
2.4.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không
2.4.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.5. Vận chuyển đường thủy nội địa
2.5.1. Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa
2.5.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp
2.6. Vận chuyển đường biển
2.6.1. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:
2.6.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3. CẢNG BIỂN
3.1. Tình hình chung
3.1.1. Cập nhật diễn biến
3.1.2. Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:
3.2. Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu
3.2.1. Cảng biển Hải Phòng
3.2.2. Cảng biển Đà Nẵng
3.2.3. Cảng biển Cái Mép
4. GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN
4.1. Giao nhận, chuyển phát
4.2. Kho bãi, bất động sản logistics
4.2.1. Diễn biến và xu hướng chung:
4.2.2. Tình hình cụ thể tại các khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam):
4.3. Tham khảo một số xu hướng quốc tế về thị trường kho bãi và giao nhận và khuyến nghị cho doanh nghiệp dịch vụ kho bãi, giao nhận tại Việt Nam
5. TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 8 và 8 THÁNG NĂM 2022
5.1. Tình hình doanh nghiệp nói chung:
5.2. Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Biến động nguồn hàng trong các ngành tiêu biểu 
Hình 2: Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng/giảm mạnh nhất trong 8 tháng năm 2022 so cùng kỳ năm 2021 
Hình 3: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2020 - 2022 
Hình 4: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 8/2022 
Hình 5: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8/2022 
Hình 6: Cơ cấu phương thức vận chuyển hàng hóa 8 tháng năm 2022 
Hình 7: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 8: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2020- 2022 
Hình 9: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 10: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 11: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2020-2022 
Hình 12: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
Hình 13: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 2021 và 2022 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Top 50 nhà cung ứng dịch vụ 3PL toàn cầu theo doanh thu từ dịch vụ logistics 
Bảng 2: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 8 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
Bảng 3: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 8 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 
 
DANH MỤC HỘP 
Hộp 1: Điều gì tạo nên sức mạnh mới và xu hướng của các doanh nghiệp logistics trên thị trường? 
Hộp 2: “Cơn ác mộng” mới đối với ngành logistics toàn cầu đến từ yếu tố khó ngờ 
Hộp 3: Vai trò của logistics trong quá trình cạnh tranh và hợp tác giữa các nền kinh tế ASEAN hậu COVID-19, yêu cầu đặt ra đối với ngành logistics của Việt Nam 
Hộp 4: Đầu tư cho đường sắt là cấp thiết nhưng gặp khó: Ngân sách Nhà nước hạn chế, xã hội hóa thấp, vấn đề do hiệu quả kinh doanh vận tải hay cơ chế? 
Hộp 5: Một số khuyến nghị đối với vận tải hàng không trong thời gian tới 
Hộp 6: Một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp chủ hàng, chủ tàu trên cơ sở dự báo thị trường quốc tế những tháng cuối năm 
Hộp 7: Các nhóm cảng biển tại Việt Nam 
Hộp 8: Xu hướng định hình thị trường kho hàng, giao nhận trong thời gian tới 
Hộp 9: Thiếu hạ tầng và kết nối logistics tạo thách thức lớn cho doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng 
Hộp 10: Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số ngành logistics 


ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 10
Số người truy cập: 2.700.343