Đang Tải Dữ Liệu....
Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024
Vietnamese English
Mục đích chung:
Cung cấp thông tin ngành logistics phục vụ quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực logisticsl kết nối giao thương, đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics.
Cụ thể:
 - Cung cấp thông tin, tuyên truyền các định hướng, chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về lĩnh vực logistics của Việt Nam
- Cung cấp thông tin tổng quát và chuyên sâu về tình hình hoạt động của các loại hình logistics, cơ sở hạ tầng logistics trong nước và quốc tế
- Cung cấp thông tin về các dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế
- Phân tích, dự báo về hoạt động sản xuất, kinh doanh là đối tượng phục vụ của hoạt động logistics trong nước và quốc tế
- Cung cấp những thông tin về biến động của kinh tế vĩ mô; thông tin tổng quát về tình hình sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hóa; diễn biến thị trường tài chính tiền tệ tác động đến môi trường kinh doanh của lĩnh vực logistics.
- Cung cấp, tuyên truyền thông tin về hoạt động của Bộ Công Thương, các bộ ngành, địa phương liên quan về lĩnh vực logistics, phổ biến kiến thức trực tuyến về logistics.
- Dịch vụ logistics: Chia tiếp ra theo các loại hình: Vận tải (đường bộ. đường sắt, đường biển, đường hàng không, đa phương thức); Kho bãi; Giao nhận
- Kết nối giao thương và đầu tư giữa các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực logistics.

Nội dung thông tin
- Tổng hợp thông tin về logitics và các hoạt động liên quan, cơ sở dẫn lại từ nguồn thông tin chính thức của các cơ quan, báo chí trong và ngoài nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công Thương được quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; Quyết định số 1461/QĐ-BCT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về triển khai nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội; các quy định của pháp luật về bản quyền và các quy định khác có liên quan.
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 16
Số người truy cập: 4.864.058
Chung nhan Tin Nhiem Mang