Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Vietnamese English

Thông tin hoạt động Logistics trong xuất khẩu năm 2023 và quý 1/2024, phân tích sâu một số mặt hàng tiêu biểu

11/06/2024 17:25

ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU

 

BÁO CÁO NÀY PHÂN TÍCH CHI TIẾT TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI KHÁC NHAU; TÌNH HÌNH LOGISTICS CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA (CẢNG, CỬA KHẨU, PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ QUÝ 1/2024)

Trong năm 2023, cơ cấu phương thức vận tải được sử dụng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam như sau: Xuất khẩu bằng đường thủy (đường biển) chiếm....%, xuất khẩu bằng đường hàng không chiếm...% và xuất khẩu bằng đường bộ chiếm ...%. Xuất khẩu hàng hóa bằng mỗi phương thức này biến động như sau...

Trong quý 1/2024, cơ cấu phương thức vận tải được sử dụng trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam như sau: Xuất khẩu bằng đường thủy (đường biển) chiếm....%, xuất khẩu bằng đường hàng không chiếm...% và xuất khẩu bằng đường bộ chiếm ...%. Xuất khẩu hàng hóa bằng mỗi phương thức này biến động như sau...

Nhóm hàng vận chuyển bằng đường thủy có trị giá xuất khẩu tăng nhiều nhất là cà phê chiếm…%. Những nhóm hàng có trị giá ….. là phương tiện vận tải và phụ tùng …; sắt thép các loại …; sản phẩm từ sắt thép...

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam bằng phương thức vận tải đường bộ trong quý 1/2024 đạt …. triệu USD (chiếm tỷ trọng …% trong tổng trị giá các phương thức vận chuyển). Những nhóm hàng vận chuyển bằng đường bộ trong quý 1/2024 có trị giá cao là điện thoại các loại và linh kiện với …. triệu USD, chiếm ….% trong tổng vận tải bằng đường bộ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với … triệu USD, chiếm …%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác …

Sắt thép các loại được xuất khẩu từ Việt Nam sử dụng phương thức giao hàng nhiều nhất là CFR-Tiền hàng và cước phí, chiếm ….% giá trị xuất khẩu sắt thép các loại của cả nước. Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu sử dụng phương thức giao hàng CFR-Tiền hàng và cước phí đạt…

Hàng dệt, may được xuất khẩu từ Việt Nam nhiều nhất qua Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh). Trong năm 2023, giá trị xuất khẩu qua Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) chiếm ….% giá trị xuất khẩu hàng dệt, may của cả nước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất qua đường hàng không đạt … triệu USD, …. 39,38% so với cùng kỳ năm trước, chiếm …% giá trị xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước.

Thị trường xuất khẩu chính qua đường hàng không trong 3 tháng năm 2024 là Trung Quốc chiếm ….% tổng giá trị; tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm …%, Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm …%, Hàn Quốc chiếm …%, Hà Lan chiếm …%

MỤC LỤC                
 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ                
TÓM TẮT                
1    XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO TỪNG PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN            

1.1.    Cập nhật tình hình và xu hướng chung            
1.2.    Xuất khẩu bằng đường thuỷ            
1.3.    Xuất khẩu bằng đường hàng không            
1.4.    Xuất khẩu bằng đường bộ            
2    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU SẮT THÉP             
2.1.    Phương thức vận tải            
2.2.    Phương thức giao hàng            
2.3.    Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu            
2.4.    Phương thức thanh toán            
3    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY            
3.1.    Phương thức vận tải            
3.2.    Phương thức giao hàng            
3.3.    Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu            
3.4.    Phương thức thanh toán            
4    HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG XUẤT KHẨU MÁY VI TÍNH, SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ VÀ LINH KIỆN            
4.1.    Phương thức vận tải            
4.2.    Phương thức giao hàng            
4.3.    Cảng/cửa khẩu xuất khẩu            
4.4.    Phương thức thanh toán            

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng 1: Thống kê hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bằng đường thủy năm 2023 và quý 1/2024
Bảng 2: Thống kê hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bằng đường hàng không năm 2023 và quý 1/2024
Bảng 3: Thống kê hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bằng đường bộ năm 2023 và quý 1/2024
Bảng 4: Các phương thức giao hàng trong xuất khẩu sắt thép năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 5: Xuất khẩu sắt thép qua các cảng/cửa khẩu chính Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 6: Các phương thức thanh toán trong xuất khẩu sắt thép năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024
Bảng 7: Các phương thức giao hàng trong xuất khẩu hàng dệt, may năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 8: Các cảng/cửa khẩu xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 9: Các phương thức thanh toán trong xuất khẩu hàng dệt may năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 10: Các phương thức giao hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 11: Các cảng/cửa khẩu xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Bảng 12: Các phương thức thanh toán trong xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2023 và 3 tháng năm 2024

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải theo quý của năm 2023 và 2024
Biểu đồ 2: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và quý 1/2024
Biểu đồ 3: Một số nhóm hàng xuất khẩu bằng đường thủy có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024
Biểu đồ 4: Một số nhóm hàng xuất khẩu bằng đường hàng không có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024
Biểu đồ 5: Một số nhóm hàng xuất khẩu bằng đường bộ có trị giá cao theo quý của năm 2023 và 2024
Biểu đồ 6: Cơ cấu phương thức giao hàng sắt thép xuất khẩu trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 7: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu trong xuất khẩu sắt thép trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức thanh toán sắt thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu hàng dệt, may năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 10: Cơ cấu phương thức giao hàng dệt, may xuất khẩu trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 11: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu trong hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 12: Cơ cấu phương thức thanh toán hàng dệt, may xuất khẩu của Việt Năm trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 16: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 14: Cơ cấu phương thức giao hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 15: Cơ cấu cảng biển/cửa khẩu trong máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023 và 3 tháng năm 2024
Biểu đồ 16: Cơ cấu phương thức thanh toán trong xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện năm 2023 và 3 tháng năm 2024
 
 
ĐỂ XEM CHI TIẾT VUI LÒNG TẢI TÀI LIỆU
 
Ngoài ra, Quý độc giả quan tâm THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG NHẬP KHẨU, vui lòng xem TẠI ĐÂY
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 14
Số người truy cập: 4.895.238
Chung nhan Tin Nhiem Mang