Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Vietnamese English

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LOGISTICS VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO

13/02/2023 16:54
TẢI BÁO CÁO

Châu Á-Thái Bình Dương vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường 3PL toàn cầu trong năm 2022, bất chấp việc Trung Quốc “đóng cửa” biên giới và áp dụng các biện pháp “Zero-Covid” suốt cả năm để phòng chống dịch. Các khu vực Tây Âu, Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi xung đột địa chính trị, trong khi Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi đều ghi nhận sự phục hồi dù mức độ khác nhau.
Giá cước tuyến Hướng Đông xuyên Thái Bình Dương (TPEB) đến Bờ Đông Hoa Kỳ (USEC) tiếp tục giảm trong khi giá cước đến Bờ Tây Hoa Kỳ (USWC) có dấu hiệu chững lại. Các hãng vận tải biển có thể lên kế hoạch cho nhiều chuyến đi trống hơn cho quý 1/2023 và sẽ thông báo chính thức từ một đến hai tuần trước Tết Nguyên đán.
Tại Việt Nam, do tác động bất lợi từ thị trường thế giới, nguồn hàng sản xuất công nghiệp có xu hướng điều chỉnh chậm lại trong quý IV/2022 có xu hướng tăng chậm lại, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT    
TÓM TẮT    
1.    TÌNH HÌNH CHUNG    
1.1.    Thị trường logistics thế giới năm 2022, dự báo và khuyến nghị    

1.1.1.    Tổng quan thị trường logistics thế giới năm 2022 và các xu hướng chính trong thời gian tới (số liệu cập nhật đến hết tháng 12/2022):    
1.1.2.    Cách xác định và xử lý các “điểm mù” trong chuỗi cung ứng và hoạt động logistics trước thềm năm mới 2023    
1.1.3.    Thông tin chi tiết một số tuyến/luồng vận tải chính bằng đường biển và đường hàng không và khuyến nghị với các chủ hàng 
  
1.2.    Tình hình kinh tế, thương mại tác động đến lĩnh vực logistics trong tại Việt Nam năm 2022 và dự báo 

1.2.1.    Tổng quan thị trường và các vấn đề nổi bật trong năm 2022:    
1.2.2.    Dự báo:   
 
1.3.    Tình hình các ngành hàng, nguồn hàng và dự báo (Dành cho các chủ hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cho các chủ hàng)    

1.3.1.    Tình hình    
a)    Nguồn hàng sản xuất trong nước:    
b)    Nguồn hàng xuất, nhập khẩu    
c)    Nguồn hàng bán lẻ:   

1.3.2.    Dự báo  
2.    HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI    
2.1.    Tình hình chung    

2.1.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển   
2.1.2.    Cơ cấu phương thức vận tải    

2.2.    Vận tải đường bộ    
2.2.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường bộ   
2.2.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp 

2.3.    Vận tải đường sắt    
2.3.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường sắt    
2.3.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 
  
2.4.    Vận tải hàng không    

2.4.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường hàng không     
2.4.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp  

2.5.    Vận chuyển đường thủy nội địa   
2.5.1.    Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển bằng đường thủy nội địa    
2.5.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp  

2.6.    Vận chuyển đường biển  
2.6.1.    Tổng lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển trên đường biển:   
2.6.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp:   

3.    CẢNG BIỂN    
3.1.    Tình hình chung   

3.1.1.    Cập nhật diễn biến   
3.1.2.    Vấn đề vướng mắc, xu hướng, đề xuất và giải pháp: 
 
3.2.    Tình hình tại một số khu vực cảng biển tiêu biểu   

3.2.1.    Cảng biển TP.HCM    
3.2.2.    Cảng biển Hải Phòng    
3.2.3.    Cảng Cái Mép – Thị Vải (CM-TV)   
3.2.4.    Cảng biển Đà Nẵng   
3.2.5.    Cảng biển Quảng Ninh    
3.2.6.    Cảng Chân Mây, Huế  
3.2.7.    Cảng Chu Lai (Quảng Nam) 
 
4.    GIAO NHẬN, CHUYỂN PHÁT, KHO BÃI-BẤT ĐỘNG SẢN LOGISTICS, CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN    
4.1.    Giao nhận, chuyển phát và logistics chiều ngược (reverse-logistics)   

4.1.1. Thị trường giao nhận, chuyển phát được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng của thương mại điện tử:    
4.1.2. Xu hướng và kinh nghiệm trong quản trị logistics chiều ngược trong bối cảnh mới:   
 
4.2.    Kho bãi, bất động sản logistics  

4.2.1.    Diễn biến và xu hướng chung:    
4.2.2.    Tình hình tại các khu vực: 
 
5.    TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS THÁNG 12 và NĂM 2022    

5.1.    Tình hình doanh nghiệp nói chung: 
5.2.    Doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics:    


 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Chỉ số cước vận chuyển container thế giới tổng hợp của Drewry tháng 11/2021-cuối tháng 12/2022   
Biểu đồ 2: Những ngành hàng có sản lượng tăng/giảm mạnh nhất trong năm 2022 so với năm 2021    
Biểu đồ 3: Những ngành hàng có xuất khẩu tăng/giảm mạnh trong năm 2022 so với năm 2021    
Biểu đồ 4: Các nhóm hàng nhập khẩu tăng/giảm mạnh nhất trong năm 2022 so với năm 2021    
Biểu đồ 5: Cơ cấu các nhóm dịch vụ trong tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022    
Biểu đồ 6: Tổng lượng vận chuyển hàng hóa của Việt Nam các tháng năm 2020 - 2022   
Biểu đồ 7: Cơ cấu vận chuyển hàng hóa trong nước và ngoài nước tháng 12/2022 và năm 2022   
Biểu đồ 8: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12 năm 2022   
Biểu đồ 9: Cơ cấu phương thức vận tải hàng hóa của Việt Nam trong năm 2022   
Biểu đồ 10: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ của Việt Nam các tháng giai đoạn 2020-2022    
Biểu đồ 11: Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt các tháng giai đoạn 2020- 2022   
Biểu đồ 12: Vận tải hàng hóa bằng hàng không hàng tháng giai đoạn 2020-2022    
Biểu đồ 13: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa hàng tháng giai đoạn 2020-2022    
Biểu đồ 14: Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển các tháng giai đoạn 2020-2022   
Biểu đồ 15: Lượng hàng hóa qua các cảng biển Việt Nam hàng tháng năm 2021 và 2022 
Biểu đồ 16: Lượng hàng hóa container qua các cảng biển Việt Nam các tháng năm 2021 và 2022   


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Nguồn hàng sản xuất trong nước của một số ngành hàng chính năm 2022 và so sánh với năm 2021   
Bảng 2: Chi tiết nguồn hàng xuất khẩu một số mặt hàng năm 2022, và so sánh với năm 2021   
Bảng 3: Nguồn hàng nhập khẩu một số mặt hàng năm 2022 và so sánh với năm 2021 (chi tiết theo lượng nhập khẩu)    
Bảng 4: Tình hình tồn kho của một số ngành hàng tính đến 31/12/2022    
Bảng 5: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021  
Bảng 6: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021   


DANH MỤC HỘP
Hộp 1: Tham khảo cách doanh nghiệp dịch vụ Logistics định hướng cho khách hàng về chuyển đổi bền vững    
Hộp 2: Những thuận lợi và rủi ro tiêu biểu và yêu cầu đối với các doanh nghiệp dịch vụ logistics năm 2023  
Hộp 3: Tham khảo 9 cách quản lý vận tải hiệu quả trong quá trình cung cấp dịch vụ logistics    
Hộp 4 : Phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt đến năm 2030  
Hộp 5: Một số yếu tố tạo thế mạnh cho hệ thống đường sắt liên vận quốc tế mà Việt Nam cần khai thác trong thời gian tới    
Hộp 6: Lợi ích tiềm năng của khai thác tuyến đường thủy nội địa nối ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh 
Hộp 7: Quy mô và đặc điểm của đội tàu biển Việt Nam tính đến tháng 12/2022    
Hộp 8: Hải Phòng miễn giảm phí hạ tầng cảng biển từ ngày 01/01/2023    
Hộp 9: Một số đề xuất về việc điều chỉnh khung giá cảng biển   
Hộp 10: Dự báo nguồn cung nhà kho và nhà xưởng xây sẵn tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới    


Để xem chi tiết vui lòng TẢI BÁO CÁO
 
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 14
Số người truy cập: 4.895.013
Chung nhan Tin Nhiem Mang