Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Vietnamese English

Từ 01/01/2018, áp dụng chữ ký số Cơ chế 1 cửa QG ở cảng biển

10/11/2017 21:21
1. Tóm tắt:
Nội dung tại Công văn 7392/TCHQ-CNTTcủa Tổng cục Hải quan gửi đến các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận, thực hiện lộ trình và kế hoạch triển khai Cơ chế 1 cửa quốc gia tại cảng biển.

Theo đó, từ 01/01/2018, yêu cầu các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện TTHC liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh qua Cơ chế 1 cửa quốc gia.

Đồng thời, đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đáp ứng thực hiện các yêu cầu nêu trên, gồm:

- Đăng ký để được cấp chữ ký số từ các nhà cung cấp chữ ký số công cộng;

- Cập nhật chữ ký số gắn với thông tin tài khoản dùng để khai báo trên Cổng thông tin 1 cửa quốc gia.
2. Tham khảo chi tiết tại công văn đầy đủ dưới đây: 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 7392/TCHQ-CNTT
V/v áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các hãng tàu;
- Các đại lý hãng tàu;
- Các đại lý giao nhận.

Thực hiện theo lộ trình và kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020;

Nhằm đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ khai báo và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, với vai trò là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899), Tổng cục Hải quan thông báo đến các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận như sau:

Từ 01/01/2018, Cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ chính thức yêu cầu các hãng tàu, đi lý tàu và đi lý giao nhận sử dụng chữ ký số khi khai báo thông tin thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

- Đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu và đại lý giao nhận chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đáp ứng thực hiện các yêu cầu nên trên:

+ Đăng ký đ được cấp chữ ký số từ các nhà cung cấp chữ ký số công cộng;

+ Cập nhật chữ ký số gắn với thông tin tài khoản dùng để khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Các nội dung chuẩn bị nêu trên cần hoàn thành muộn nhất trước 15/12/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Vũ Thế Hoàng (số điện thoại 098.6666.987, email: hoangvt@customs.gov.vn).

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của quý Đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c)
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT; CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình
Các nội dung chuẩn bị nêu trên cần hoàn thành muộn nhất trước 15/12/2017.

Công văn 7392/TCHQ-CNTT được ban hành vào ngày 10/11/2017

Tổng hợp bởi VITIC
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 14
Số người truy cập: 4.647.526
Chung nhan Tin Nhiem Mang