Đang Tải Dữ Liệu....
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024
Vietnamese English

Vai trò của chia sẻ dữ liệu trong nỗ lực thúc đẩy số hóa và định hướng chiến lược của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

14/02/2023 08:34
Khi quá trình số hóa đang phát triển nhanh chóng, ý tưởng chia sẻ dữ liệu giữa các ngành giúp tạo ra hoạt động vận chuyển an toàn hơn, sạch hơn và hiệu quả hơn sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong ngành hàng hải toàn cầu. Trên thực tế, lợi ích của việc trao đổi dữ liệu và các giải pháp tổng thể giúp thúc đẩy sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và định hình môi trường được kết nối trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu. Theo đánh giá của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), quá trình này đòi hỏi sự tham gia một cách tích cực của các bên liên quan, cũng như việc tuân thủ khung pháp lý chi phối các hoạt động chia sẻ dữ liệu trong ngành hàng hải.



Báo cáo số này phân tích tầm quan trọng của việc trao đổi dữ liệu để giảm phát thải, các bước tiếp theo trong quy trình làm việc về các vấn đề kỹ thuật số và định hướng chiến lược của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) để tích hợp các công nghệ mới và tiên tiến trong khuôn khổ quy định pháp luật.

Về việc sử dụng công nghệ trong ngành hàng hải, từ quan điểm của IMO, trọng tâm phải đảm bảo rằng lợi ích của công nghệ được cân bằng hoàn toàn với các mối lo ngại về an toàn và an ninh, tác động đến môi trường và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, chi phí tiềm năng đối với ngành và cuối cùng là tác động đối với nhân sự, cả trên tàu và trên bờ.

IMO nhấn mạnh yêu cầu về việc trao đổi dữ liệu về việc đến, lưu lại và rời cảng của các tàu biển. Theo Công ước của IMO về Tạo thuận lợi cho Thương mại Hàng hải quốc tế, hay còn gọi là Công ước Tạo thuận lợi, việc trao đổi dữ liệu điện tử trở thành bắt buộc kể từ năm 2019.

Những sửa đổi mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ bắt buộc các cơ quan công quyền phải thiết lập, duy trì và sử dụng hệ thống một cửa để trao đổi thông tin điện tử cần thiết khi tàu đến, lưu lại và rời cảng. Các cơ quan công quyền sẽ phải kết hợp hoặc điều phối việc truyền dữ liệu điện tử để đảm bảo rằng thông tin chỉ được gửi hoặc cung cấp một lần và được sử dụng lại ở mức tối đa có thể.

IMO, thông qua Ủy ban Tạo thuận lợi, cũng đã phê duyệt các hướng dẫn liên quan về xác thực, tính toàn vẹn và bảo mật của các trao đổi thông tin qua cơ chế một cửa hàng hải và các dịch vụ liên quan; và sửa đổi hướng dẫn thiết lập cơ chế một cửa hàng hải.

Do tính chất quốc tế của vận chuyển, dữ liệu được chuẩn hóa trong toàn bộ chuỗi hậu cần bao gồm thời gian lưu lại và rời cảng là động lực để đảm bảo luồng giao thông đường biển thông suốt và hiệu quả.

Để hỗ trợ trao đổi dữ liệu điện tử bắt buộc, IMO đã phát triển Bản tổng hợp IMO về tạo thuận lợi và kinh doanh điện tử, một sổ tay tham khảo kỹ thuật dành cho các nhà phát triển phần mềm trong các cơ quan công quyền có liên quan. Bản tóm tắt hài hòa các yếu tố dữ liệu được yêu cầu bởi các cơ quan công quyền khác nhau và tiêu chuẩn hóa các thông điệp điện tử. Tiêu chuẩn hóa thực sự quan trọng để hỗ trợ trao đổi dữ liệu điện tử trên toàn cầu.

Kể từ tháng 7 năm 2019, Nhóm chuyên gia IMO về hài hòa dữ liệu (EGDH) chịu trách nhiệm bảo trì về mặt kỹ thuật cho Bản tóm tắt của IMO và tiếp tục mở rộng bộ dữ liệu và mô hình dữ liệu của mình sang các lĩnh vực ngoài Công ước FAL, bao gồm trao đổi hậu cần và vận hành cảng và luân chuyển dữ liệu. Tại cuộc họp gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2022, EGDH đã thảo luận về các bộ dữ liệu liên quan đến thông tin an toàn, cơ sở hạ tầng bến cảng biển, thông tin khách hàng. Nhóm cũng những cân nhắc về việc mở rộng Bản tóm tắt IMO cũng như các điều khoản tham chiếu cho các cuộc họp và các “nhóm tác chiến” tiếp theo có thể được thành lập trong cuộc họp Ủy ban Tạo điều kiện tiếp theo vào năm 2023.

IMO đã thông qua Nghị quyết MSC.428(98) về Quản lý Rủi ro Không gian mạng Hàng hải trong Hệ thống Quản lý An toàn. Điều này khuyến khích các cơ quan quản lý đảm bảo rằng các rủi ro mạng được giải quyết phù hợp trong các hệ thống quản lý an toàn hiện có (như được định nghĩa trong Bộ luật ISM).

IMO cũng đã ban hành Hướng dẫn MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2 về Quản lý Rủi ro Không gian mạng Hàng hải. Hướng dẫn này cung cấp các khuyến nghị để bảo vệ việc vận chuyển khỏi các mối đe dọa và lỗ hổng mạng hiện tại và mới xuất hiện, đồng thời đề cập các biện pháp hỗ trợ quản lý rủi ro mạng hiệu quả. Các khuyến nghị có thể được đưa vào các quy trình quản lý rủi ro hiện có và bổ sung cho các hoạt động quản lý an toàn và an ninh đã được IMO thiết lập.

Hướng dẫn về tính xác thực, tính toàn vẹn và tính bảo mật của việc trao đổi thông tin qua cơ chế một cửa hàng hải và các dịch vụ liên quan (FAL.5/Circ.46) cũng được phát triển để hỗ trợ trao đổi thông tin liên quan đến tàu, hành trình của tàu qua các vùng biển quốc tế và quốc gia cũng như các ghé cảng.

Về tầm quan trọng của việc chia sẻ dữ liệu đối với chiến lược giảm phát thải và khử cacbon của ngành vận tải biển:

Các nghiên cứu của Liên minh Công nghiệp Toàn cầu GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy để Hỗ trợ Vận chuyển Carbon Thấp (Low Carbon GIA) cho thấy việc trao đổi thông tin có thể có giá trị như thế nào để giảm lượng khí thải. Nền tảng “Các chuyến đến đúng lúc” (JIT) cho phép tàu tối ưu hóa tốc độ trong hành trình của họ để cập cảng khi có các dịch vụ bến, luồng và hàng hải. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu. Ví dụ, các tàu container có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm 14% lượng khí thải carbon dioxide trên mỗi chuyến đi khi sử dụng điểm đến của JIT, theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2022.

Về vai trò mà các nhà cung cấp công nghệ có thể thực hiện trong việc hỗ trợ phát triển các quy định quản lý các công nghệ mới

Các nhà cung cấp công nghệ có thể hợp tác với các quốc gia (Thành viên của IMO) và ngành vận chuyển để cung cấp các hệ thống phù hợp với mục đích. Các hiệp ước của IMO cho phép các quốc gia có tàu treo cờ của nước họ cho phép thử nghiệm các công nghệ mới và thay thế, miễn là chúng đạt được các mục tiêu an toàn và môi trường giống nhau được đặt ra trong các hiệp ước liên quan. Các quy định của IMO đặt ra các tiêu chuẩn và các tiêu chuẩn thực hiện được IMO đề xuất và thông qua. Kinh nghiệm rút ra từ chương trình các thử nghiệm này có thể được vận dụng để điều chỉnh quy trình và nâng cao hiệu quả trong thực tiễn.

Các Trung tâm Hợp tác Công nghệ Hàng hải (MTCC) do IMO thành lập đã và đang thử nghiệm các công nghệ tiết kiệm năng lượng và tổng hợp dữ liệu để phản hồi lại cho IMO. Các trung tâm này đang tiếp tục quá trình nâng cấp để triển khai công việc trên một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến hơn.

Một trong những định hướng chiến lược của IMO là tích hợp các công nghệ mới và tiên tiến trong khuôn khổ quy định. Với đà phát triển hiện nay, các công nghệ mới và tiên tiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến vận chuyển, tạo ra một ngành kết nối với nhau và hiệu quả hơn, tích hợp chặt chẽ hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu. Công nghệ đã mang lại những thay đổi ở mọi cấp độ trong cách thiết kế, đóng, trang bị và vận hành tàu, đồng thời có tác động bình đẳng đối với nhân viên, cả trên tàu và trên bờ.

Vì những tiến bộ công nghệ mang cả cơ hội và thách thức nên cần được sự đánh giá nghiêm túc, thận trọng khi đưa vào khuôn khổ pháp lý một cách thích hợp. Có những quy trình nhất định phải trải qua để đưa ra đề xuất, thảo luận, lưu hành và thông qua các sửa đổi bắt buộc đối với các hiệp ước của IMO. Nhưng quá trình này có thể nhanh hơn nếu sử dụng hướng dẫn và khuyến nghị nêu trên. Điều này có thể cho phép IMO tạo điều kiện thuận lợi cho các thử nghiệm và phi công, cho phép các Quốc gia thành viên và ngành phản hồi về kinh nghiệm của họ và đưa ra các khuyến nghị trong tương lai.

Khung pháp lý của các tổ chức về hàng hải sẽ liên tục được điều chỉnh để phù hợp với những thách thức và sự phát triển toàn cầu mà ngành phải đối mặt, với tiêu chí đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, trích từ Báo cáo logistics trong xuất khẩu một số mặt hàng tiêu biểu, quy định chính sách liên quan, tháng 12/2022 (miễn phí). 
Bản quyền thuộc về Bộ Công Thương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (655 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Điện thoại: (024) 37150530 | Fax: (024) 37150489
Giấy phép số 104/GP-TTĐT ngày 07/05/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số người trực tuyến: 12
Số người truy cập: 4.587.423
Chung nhan Tin Nhiem Mang